Blog

Novinky na jednom mieste

Na prodej!

Na prodej!

Vitajte na aukcii nehnuteľností! Dnes tu máme na predaj luxusnú vilu na pláži, vyvolávacia cena iba 1000 Dolárov. Má niekto záujem? Pán s kufrom ponúka 3000, dá niekto viacej? Pozrime sa, dáma v bielom dáva 7000. Čo na to pán s kufrom? Nič? Ale pozor, gentleman v koženej veste dáva 10 000 dolárov, to tu ešte nebolo! Dá niekto viac? Desať tisíc po prvé ... po druhé...

PRÍPRAVA

- Pred začiatkom hry každý balíček zamiešajte zvlášť, čím vytvoríte dva rôzne dokladacie balíčky: balíček domov a balíček šekov.

- Pri hre štyroch hráčov odstráňte z hry dve vrchné karty z každého balíčka bez toho, aby sa na ne niekto pozrel.

- Každý hráč dostane:

  • pri hre 3 hráčov: 28 mincí,
  • pri hre 4 hráčov: 21 mincí,
  • pri hre 5 hráčov: 16 mincí,
  • pri hre 6 hráčov: 14 mincí.

Mince sa môžu držať tajne.

- Náhodne sa vyberie prvý hráč.

POSTUPNOSŤ HRY

Hra NA PREDAJ sa hrá v dvoch odlišných fázach. Počas prvej fázy ponúkajú hráči svoje mince za karty domov. Počas druhej fázy sa tieto karty domov predávajú za šeky.

FÁZA 1: NÁKUP DOMOV

Táto fáza sa skladá z niekoľkých kôl a končí, keď sa predajú všetky karty domov. Na začiatku každého kola sa z balíčka domov otočí toľko kariet domov, koľko je hráčov. Tieo karty sa vyložia doprostred stola otočené lícom nahor. Kolo končí, keď si hráč vezmú všetky vyložené domy. Hru začína prvý hráč a potom sa hráči na ťahu striedajú v smere hodinových ručičiek. Pri svojom ťahu má hráč dve možnosti: dať ponuku alebo pasovať.

  • Ponuka - Pri ponuke musí hráč pred seba položiť mince tak, aby ich videl každý spoluhráč. Prvý hráč môže ponúknuť toľko mincí koľko chce. Ďalší hráč zapojený do ponuky musí ponúknuť viac, aby prekonal poslednú ponuku. Keď má hráč, ktorý už v tomto kole ponuku dal, ponúkať znovu, môže zvýšiť ponuku pridaním mincí na svoju kôpku alebo pasovať.
  • Pasovanie - Keď hráč pasuje, dostane najnižší dostupný dom vyložený v strede stola a vezme si ho do ruky. Potom si vezme späť polovicu mincí zo svojej aktuálnej ponuky (zaokrúhlenie nahor). Zvyšné mince sa odstránia z hry. Keď hráč pasuje, už sa až do konca aktuálneho kola nezapája do hry. Ak hráč nemá žiadne mince, musí pasovať.
  • Koniec kola - Keď už všetci hráči až na jedného pasovali, hráč, ktorý ostal sám, odstráni z hry všetky mince zo svojej aktuálnej ponuky a vezme si poslednú vyloženú kartu domu. Začína ďalšie kolo. Hráč, ktorý dostal poslednú kartu domu v predchádzajúcom kole, sa stáva prvým hráčom pre toto nové kolo. Potom, čo sa všetky karty domov v hre rozdelili medzi hráčov, fáza nákupu domov sa končí. Teraz prejdite k fáze predaja domov.

FÁZA 2: PREDAJ DOMOV

Počas tejto fázy hráči za šeky predávajú domyu, ktoré získali v prvej fáze. Táto fáza sa taktiež skladá z niekoľkých kôl a končí, keď sa rozdajú všetky šeky v hre. Na začiatku každého kola sa z balíčka šekov otočí toľko kariet šekov, koľko je hráčov. Tieto karty sa vyložia doprostred kola otočené lícom nahor. Kolo končí, keď si hráči rozoberú všetky vyložené šeky. Všetci hráči hrajú súčasne: každý si vyberie jednu kartu domu z ruky a položí ju pred seba otočenú lícom nadol. Keď si každý hráč vyberie kartu, všetci hráči zároveň ukážu svoju vybratú sumu. 

Hráč, ktorý zahral najvyššiu kartu domu, si vezme najvyššiu vyloženú kartu šeku. Hráč s druhou najvyššou kartou domu si vezme druhý najvyšší šek a tak ďalej, kým každý hráč nedostane jeden vyložený šek. 

Získané šeky si hráči ukladajú pred seba otočené lícom nadol. Predané domy sa odstránia z hry. Keď už uprostred stola nie je žiadny vyložený šek, kolo končí a začína nové kolo predaja domov.

KONIEC HRY

Hra končí, keď všetci hráči predajú všetky svoje domy a všetky šeky sa rozdajú medzi hráčov. Každý hráč spočíta hodnotu svojich šekov a ušetrených mincí. 

Najbohatší hráč vyhráva hru. V prípade zhody vyhráva hráč s väčším počtom mincí. Ak je výsledkom stále zhoda, víťazov je viac.

HRA OBSAHUJE:

  • 30 kariet domov očíslovaných od 1 do 30.
  • 30 kariet šekov: 14 s hodnotami od $2 000 do $15 000 (každý dvakrát) a 2 "NEKRYTÉ" šeky v hodnote $0.
  • 84 mincí ($1 000).