Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s odpoveďou na otázku, reklamáciu či pripomienku

Súhlas so zaslaním odpovede odborníka

 • Týmto udeľujete súhlas spoločnosti ALBI s.r.o., so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 , IČO: 36008303 zapísanej v ORSR v Žiline vložka 3553/L (ďalej len „Prevázdkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadení o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko, poprípade prezývka
  • e-mailová adresa
  • otázka
 • Meno a priezvisko, prezývka, e-mailová adresa a otázku je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu, pričom v prípade Vašej požiadavky na zaslanie odpovede odborníka je nutné spracovať e-mailovú adresu a otázku. Tieto osobné údaje budú spracované po dobu 6 mesiacov od zodpovedania otázky.
 • S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svôj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo dopisu na kontaktné údaje Prevádzkovateľa.
 • Spracovanie osobných údajo je vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo Sprostredkovatelia:
  • spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 257 70 438
  • spoločnosť Albi Česká republika a.s., Palác Karlín, Thámova 289/13, 186 00 Praha 8
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.
 • Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať si ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie ich spracúvania,
  • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov - výmaz Prevádzkovateľ vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
  • na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údaj a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ má za to, že jeho práva podľa Nariadení boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

Dokument platí od: 20.1.2020.