Súhlas so zasielaním newsletterov

Súhlas so zasielaním newsletterov

 • Týmto udeľujete súhlas spoločnosti ALBI s.r.o., so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 , IČO: 36008303 zapísanej v ORSR v Žiline vložka 3553/L (ďalej len „Prevázdkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadení o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:
  • emailovú adresu
 • Emailová adresa bude spracovaná za účelom zaradenia do databáze pre zasielanie obchodných oznámení (newsletterov). E-mailovú adresu je potrebné spracovať pre účely zasielania obchodných oznámení (newsletterov).
 • Vyššie uvedené osobné údaje budú za týmto účelom Prevádzkovateľom spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.
 • Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním dopisu alebo zaslaním emailu. Ukončenie platnosti súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania newsletterov.
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo Sprostredkovatelia:
  • spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 257 70 438
  • spoločnosť Albi Česká republika a.s., Palác Karlín, Thámova 289/13, 186 00 Praha 8
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.
 • Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať si ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie ich spracúvania,
  • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov - výmaz Prevádzkovateľ vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
  • na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údaj a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ má za to, že jeho práva podľa Nariadení boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

Dokument platí od: 20.1.2020.