Súhlas so spracovaním osobných údajov - registrácia užívateľa

Súhlas so spracovaním osobných údajov – registrácia používateľa

 • Týmto udeľujete súhlas spoločnosti ALBI s.r.o., so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 ,
 • IČO: 36008303 zapísanej v ORSR v Žiline vložka 3553/L (ďalej len „Prevázdkovateľ“), aby v
 • zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb
 • v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení
 • smernice 95/46/ES (obecné nariadení o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
 • spracovávala tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • adresa a dodací adresa
  • telefónne číslo
  • názov firmy
  • IČO, DIČ
  • číslo bankového účtu a kód banky
 • Meno, priezvisko a e-mailovú adresu je možné spracovávať na základe Vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať za účelom vytvorenia zákazníckeho profilu.
 • Adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, názov firmy, IČO, DIČ, číslo bankového účtu a kód banky budú spracované za účelom doplnenia fakturačných údajov. Informácie o profile na sociálnej sieti Facebook a Google bude spracovaná v prípade prepojenia užívateľských profilov za účelom doplnenia registračných údajov.
 • Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané po dobu používania užívateľského profilu a ďalej po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia.
 • S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných
 • údajov je dobrovoľné. Súhlas možno kedykoľvek vziať späť, a to napríklad zaslaním emailu
 • alebo dopisu na kontaktné údaje Prevádzkovateľa.
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo Sprostredkovatelia:
  • spoločnosť PragueBest s.r.o., so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 257
  • 70 438
  • spoločnosť Albi Česká republika a.s., Palác Karlín, Thámova 289/13, 186 00 Praha 8
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.
 • Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať si ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie ich spracúvania,
  • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov - výmaz Prevádzkovateľ vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami, 
  • na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, 
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údaj a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ má za to, že jeho práva podľa Nariadení boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

Dokument platí od: 20.1.2020.