Panoramatické pexesá

Náučné pexesá, v ktorých zbierate

tri kartičky so súvisiacimi informáciami.

Trojica kariet dohromady vytvorí 

panoramatický obraz.

Panoramatické pexesá
Nahor