Blog

Novinky na jednom mieste

Ako na lepšiu imunitu?

Ako na lepšiu imunitu?

Skúste pravidelne meditovať

V súčasnej dobe si mnoho ľudí svoju obranyschopnosť organizmu predchádza viac než pred pár mesiacmi. Popri vitamínoch, zdravom jedle a pití môžete vlastnú imunitu zvýšiť tiež pravidelnými meditáciami. Neveríte? Čítajte ďalej.

Obľuba meditácií medzi ľuďmi neustále rastie. Dôvody sú rôzne. Účinky meditácií, rovnako ako rozmanitosť meditačných spôsobov, sú natoľko kvetnaté, že si dnes vyberie naozaj každý. Mnohé vedecké výskumy ukázali, že meditácia je v priamej väzbe s posilňovaním imunity nášho organizmu. Poďme sa spoločne pozrieť na zistenie faktov a spôsoby, ako pomocou meditácie zlepšiť svoju obranyschopnosť.

Med, čaj a meditácia

Keď na vás niečo lezie, doplňte ostrieľanú  skladbu – čaj s medom a posteľ - o meditáciu. Trik je v tom začať včas. Mystici zo všetkých kútov sveta sa zhodujú, že s meditáciou človek má začať vtedy, keď je zdravý. Táto šikovnosť sa musí cvičiť a prehlbovať, ako každá iná. Človek rušený vlastným upchatým nosom či škrabaním v krku a s malou meditačnou skúsenosťou sa do želaného stavu len tak nedostane.

Regeneračné procesy sú vo vysokej miere prepojené so správnou hormonálnou sekréciou a tej sa darí najlepšie, keď je človek v pokoji. Stav mysli a tela bohužiaľ nie je možné nahradiť sledovaním obľúbeného seriálu, takže ten si nechajte za odmenu po odmeditovanej štvrťhodinke. Určite sa to oplatí, pretože už v roku 1982 prebehol v Amerike vedecký výskum, ktorý porovnával biologický vek dvoch skupín ľudí vo veku 50 rokov. Jedna skupina nemala s meditáciou nič spoločného, zatiaľ čo druhá praktikovala pravidelnú meditáciu aspoň predchádzajúcich 5 rokov. Výsledky ukázali, že biologický vek bol o 12 rokov nižší u meditujúcich päťdesiatnikov než u ich nemeditujúcich rovesníkov.

 

Pár motivačných rekordov

Práca s mysľou pomocou meditačných techník nie je v západnom svete nič nového. Prepojovanie s riešením zdravotných problémov však môžeme sledovať až od 60. rokov minulého storočia. V roku 1964 vznikol odbor psychoneuroimunolgia, ktorý skúmal väzby medzi psychikou a imunitou. Vtedy meditácia pomaly expandovala za hranice spirituálne mysliacich ľudí. Od tej doby vzniklo mnoho ďalších metód pracujúcich s meditačnými technikami. Vždy sa jednalo o kombináciu dychu, smerovania pozornosti a zníženia rýchlosti mozgových vĺn. Ovocie úspechu sa zbieralo na poli onkológie, liečby neurodegeneratívnych porúch alebo depresií.

Ale ako by to všetko malo fungovať? To si vážne stačí na pár minút sadnúť do lotosového sedu a potom vstať zdravý ako rybička? Poďte sa pozrieť, čo sa behom vašej chvíľky pokoja deje v tele.

Čistá myseľ, pol zdravia

Amygdala je párová časť mozgu zodpovedná za emočné reakcie v priamej väzbe na pamäť. Zadáva napríklad pokyny k stresovým reakciám tela, ako je trebárs panická strnulosť.

Inštinktívny strach určite nie je niečo, čoho by sme sa mali zbavovať, avšak amygdala prepojuje emočné reakcie so situáciami v pamäti, ktoré už dávno stratili platnosť, a bez toho, že si väčšinou všimneme, „zbytočne“ produkujeme stresové hormóny, i keď sa zrovna nič nedeje.

Také situácie sú dňom otvorených dverí pre choroby. Svoje o tom vedia napríklad ľudia trpiaci na opary – jedno stredné preľaknutie a opar je na svete... No vážne! A opar je vírus, ktorý čaká, až sa organizmus oslabí – napríklad psychickým stresom. Práve v tejto fáze má meditácia na imunitu blahodarný vplyv.

Ukázalo sa, že i nepravidelnou meditáciou dochádza k akejsi kultivácii mnohých nervových centier, vrátane amygdaly. Pri meditatívnom stave sa totiž čistia tie dráhy v mozgu, ktoré vyvolávajú dnes už neopodstatnené a v konečnom dôsledku škodlivé reakcie. Zmiznú vyhrotené výkyvy nálad a objavia sa lepšie sebareflexie. Prvým zo zmienených vplyvov na imunitu je vtedy eliminácia zbytočného stresu. Ale to nie je všetko. Bolo naviac zistené, že pravidelnou meditáciou rastú tiež mozgové centrá zodpovedné za empatiu, pamäť a kognitívne funkcie.

Keď na vás niečo lezie

Po úspešnej meditácii sa človek cíti často odpočinutejší než po rannom budíčku. Ako je to možné? Pri hlbších ponoroch do vlastnej mysle sa organizmus dostane do relaxačného stavu veľmi podobného spánku. Rozdiel je v tom, že pozornosť zostáva bdelá, hoci sa mozgové vlny spomaľujú. Tým dochádza k odpočinku a telo môže spustiť regeneračné procesy, ktoré nielenže k sile imunity prispievajú, ale ak je oslabená, sú schopné ich znovu nahodiť.

Nádych, výdych

Vedomá práca s dychom je základom väčšiny meditačných metód. Jedná sa o jedinú telesnú funkciu, ktorá je prirodzene ako vedomá, tak aj nevedomá. I preto považuje joga dych za priameho prostredníka medzi človekom a božstvom. V meditačných technikách nájdeme napríklad takú prácu s dychom, ktorá učí človeka viesť dych do miest, kde sa orgány imunity nachádzajú. Nie je to zas tak ťažké. Spojením vôle a dychu môžeme ľahko docieliť zvýšeného prekrvenia rôznych častí organizmu.

Imunitu je možné predýchať na niekoľkých miestach v tele. Príkladom je panva, hrudná kosť či kľúčne kosti, kde v kostnej dreni vznikajú biele krvinky – hlavné činitele imunity. Na čom sa v rámci ochrany organizmu zhoduje joga, budhizmus a šamani z juhoamerických Ánd, je centrum uprostred hrudi, ktoré je v meditácii vraj dôležité rozvíjať. Práve uprostred hrudi nájdeme brzlík, jeden z významných orgánov imunity.

Práve s centrom v hrudi je majstrami na oboch kontinentoch odporúčané pracovať každý deň. Dych a svoju pozornosť si nosíme všade so sebou. Nič nedáme za to, vyskúšať si na vlastnej koži múdrosť predkov, obzvlášť v dnešnej dobe, kedy sme za vlastnú imunitu ochotní platiť veľké peniaze. Pre čo iného než pre zdravie to vyskúšať?

Text: Jacob Tetzel           Foto: Getty Images