Mozgovňa

Nový koncept zábavy zameraný na logiku, rébusy,
kritické myslenie, skrátka na to, čo vyžaduje mozgovú
aktivitu.

Mozgovňa
Nahor