Doprava zadarmo nad 13€ trvá do 21. júla!

ALBI klub pre školy

ČO JE ALBI KLUB PRE ŠKOLY?

Založením klubu chceme školám ponúknuť pravidelnú starostlivosť a rýchly prehľad v hernom svete. Snahou klubu je spestriť výukové hodiny pedagógov a poskytnúť zmysluplnú alternatívu zábavy žiakom v družinách. V neposlednom rade chceme pomôcť školám šetriť financie pri bežnom nákupe hier do škôl.

AKÉ VÝHODY PRINÁŠA ALBI KLUB PRE ŠKOLY?

 • Aktívni členovia* klubu (školy) dostanú každý rok dve hry zadarmo
 • Školy môžu nakupovať hry s 28% zľavou z odporúčaných MOC
 • Nákup pre školu v b2b.albi.sk na faktúru
 • Pravidelné informácie o herných novinkách
 • Nadštandardný servis - zasielame náhradné diely, figúrky a pod. zadarmo

* za aktívnych členov ALBI klubu pre školy považujeme členov, ktorí nakúpili aspoň 1x za 2 roky.

AKO SA ZAREGISTROVAŤ DO ALBI KLUBU PRE ŠKOLY?

Registrovať svoju školu do klubu môžete na mieste alebo prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na adrese eshop.albi.sk/registracia. Vaša registrácia bude spracovaná do 48 hodín. O prijatí do klubu budete informovaní prostredníctvom e-mailu. V prípade potreby urýchlenia registrácie nás po vyplnená formulára prosím kontaktujte telefonicky na čísle +421 907 595 069. Registrácia je zadarmo a vyplnením formulára sa škola nezaväzuje k nákupu.

DO ALBI KLUBU PRE ŠKOLY SA MôŽEte zaregistrovať TU.

 

PRAVIDLÁ ALBI KLUBU PRE ŠKOLY

ALBI klub pre školy (ďalej iba „klub“) je určený pre školy a školské zariadenia a občianske združenia zaoberajúce organizáciou programu pre deti a mládež z celého územia Slovenskej republiky a je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre jednotlivcov aj celé školské kolektívy. Umožňuje tak školám nielen nákup hier za špeciálne ceny s poskytnutím poradenstva pri nákupe, ale zároveň školy oprávňuje k získavaniu pravidelných informácií o nových herných produktoch, vrátane dvoch hier (herných vzoriek) ročne, a to zadarmo.

Ako rodinná spoločnosť a popredný slovenský výrobca kartových a stolových hier sa cítime zaviazaní k podpore rozvoja vzdelávanie „našich“ detí. Medzi naše najúspešnejšie koncepty patria už niekoľko rokov „Kúzelné čítanie“ (elektronická ceruzka, ktorá vie čítať, a na mieru slovenským deťom vyrábané interaktívne vzdelávacie knihy, hry a puzzle). Ako spoločnosť chceme inšpirovať, rozvíjať fantáziu aj logické myslenie a podporovať skupinovú prácu na školách.

Založením klubu chceme školám ponúknuť pravidelnú starostlivosť a rýchly prehľad v hernom svete. Snahou klubu je spestriť výukové hodiny pedagógov a poskytnúť zmysluplnú alternatívu zábavy žiakom v družinách. V neposlednom rade chceme pomôcť školám šetriť financie pri bežnom nákupe hier do škôl.

Registrácia do klubu je bezplatná. Za účasť v klube nie je vyžadovaný žiadny poplatok. Fungovanie klubu nie je dopredu nijako časovo ani kapacitne obmedzené.

ČLENSTVO V ALBI KLUBE PRE ŠKOLY

 1. Prevádzkovateľom klubu je ALBI s.r.o., sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina, IČO: 36008303, DIČ: SK2020451268, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiele SRo, vložke číslo 3553/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)
 2. Registrácia do klubu prebieha prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na akciách pre školy na stánkoch ALBI. Svoju žiadosť o registráciu do klubu môžete taktiež zaslať na adresu: skoly@albi.sk . Registrácia bude vykonaná okamžite, čím vzniká členstvo v ALBI klube.
 3. Registrácia do klubu je zahájená 1.6.2018. Fungovanie klubu nie je vopred nijako časovo obmedzené.
 4. Registrácia prebieha na základe IČO daného subjektu. Každej škole môže vzniknúť iba jedno členstvo.
 5. Pre platnú registráciu je potrebné na prihlasovacom formulári uviesť: Názov a adresu škoy, IČO, telefónne číslo a e-mailovú adresu na registrujúcu osobu (kontaktná osoba za prihlásenú školu). Každý člen zodpovedá za správnosť uvedených dát a ich aktuálnosť.

VÝHODY ALBI KLUBU

Členovia klubu sú oprávnení od prevádzkovateľa čerpať ZADARMO tieto výhody:

 • Celoročná zľava z bežných cien 28% (Zľava je poskytovaná z maloobchodných cien)
 • pre aktívnych používateľov 2x ročne hra z produkcie ALBI
 • Pravidelné newslettery s informáciami o herných novinkách a ďalších akciách usporadúvaných pre školy prevádzkovateľom klubu
 • V prípade stratených komponentov od zakúpených hier náhradné komponenty ku hrám

Výber hier, poskytovaných prevádzkovateľom klubu školám 2x ročne zadarmo, je ponechaný výlučne na prevádzkovateľovi. Poštovné hradí prevádzkovateľ. Hry sú zasielané na adresu školy a na meno osoby, ktorá registráciu školy vykonala. V prípade neaktuálnych či chybne zadaných údajov pri registrácii nie je prevádzkovateľ v prípade vrátenia/neprebratia zásielky povinný opakovať jej doručenie. Pokiaľ člen klubu bude trvať na jej znovu zaslaniu, bude zásielka doručená dobierkou a účtované budú 3 eurá ako dopravné.

KONTAKTY PRE KOMUNIKÁCIU

Klubové záležitosti, informácie o novinkách a výhodách pre školy, objednávky a dodávky darčekov a pod. uplatňujú členovia klubu na e-mailovej adrese: skoly@albi.sk alebo na telefónnom čísle 0907 595 069.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť pravidlá aj obsah ponuky klubu a to v dôsledku zmeny právnych predpisov, svojho rozhodnutia alebo v dôsledku iných okolností. Ďalej potom právo ALBI klub pozastaviť alebo zrušiť a to bez udania dôvodu.
 2. Členovia klubu budú o zmenách informovaní prostredníctvom NEWSLETTERU pre členov ALBI klubu pre školy.
 3. Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov kontaktnej osoby člena ALBI klubu pre školy, ku ktorým dochádza na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto pravidiel, ako aj informácie o právach kontaktnej osoby člena ALBI klubu ako dotknutej osoby sú špecifikované v Pravidlách ochrany osobných údajov.
 4. Školy sa stávajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím podpisom na prihláške alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôlu.
 5. Tovar, ktorý môžu školy v rámci 28% zľavy nakúpiť, slúži iba k osobnej potrebe pedagógov a k priamej práci s deťmi v rámci činnosti danej školy či inej registrujúcej sa organizácie. Tovar nie je určený k ďalšiemu predaju. Pokiaľ bude preukázateľne zistené, že člen klubu túto podmienku porušil, ide o prejav nekalého obchodu a jeho registrácia v klube bude s okamžitou platnosťou zrušená. S daným subjektom bude ukončená všetka spolupráca v rámci ALBI s.r.o., sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina, IČO: 36008303, DIČ: SK2020451268, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiele SRo, vložke číslo 3553/L , a to pre porušenie obchodných podmienok, spreneveru a stratu dôvery.

 

V Žiline dňa 3.1.2023

Nahor